Nime Väino nimepäev on 17. veebruar.

Eesnime Väino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Väino 916 mehel. Väino on populaarsuselt 180. mehenimi.

Vanim Väino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Väino on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Väino vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,26.

Kõige rohkem on eesnimega Väino sündinuid mais, kokku 93.

Kõige populaarsem on eesnimi Väino Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,59.