Nime Vahur nimepäev on 5. november.

Eesnime Vahur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vahur 1090 mehel. Vahur on populaarsuselt 154. mehenimi.

Vanim Vahur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vahur on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Vahur vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,16.

Kõige rohkem on eesnimega Vahur sündinuid juunis, kokku 120.

Kõige populaarsem on eesnimi Vahur Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.