Nime Vahur nimepäev on 5. november.

Eesnime Vahur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vahur 1079 mehel. Vahur on populaarsuselt 159. mehenimi.

Vanim Vahur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vahur on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Vahur vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,38.

Kõige rohkem on eesnimega Vahur sündinuid juunis, kokku 118.

Kõige populaarsem on eesnimi Vahur Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.