Nime Vaido nimepäev on 7. august.

Eesnime Vaido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaido 220 mehel. Vaido on populaarsuselt 458. mehenimi.

Vanim Vaido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Vaido on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,81.

Kõige rohkem on eesnimega Vaido sündinuid juulis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaido Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,88.