Nime Vaido nimepäev on 7. august.

Eesnime Vaido statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaido 222 mehel. Vaido on populaarsuselt 454. mehenimi.

Vanim Vaido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Vaido on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,24.

Kõige rohkem on eesnimega Vaido sündinuid juulis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaido Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,09.