Nime Vaike nimepäev on 15. november.

Eesnime Vaike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaike 1375 naisel. Vaike on populaarsuselt 135. naisenimi.

Vanim Vaike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Vaike on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaike vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 96,02.

Kõige rohkem on eesnimega Vaike sündinuid augustis, kokku 132.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaike Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,58.