Nime Vaike nimepäev on 15. november.

Eesnime Vaike statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaike 1449 naisel. Vaike on populaarsuselt 129. naisenimi.

Vanim Vaike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Vaike on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaike vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 98,37.

Kõige rohkem on eesnimega Vaike sündinuid augustis, kokku 141.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaike Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,45.