Nime Vaiki nimepäev on 15. november.

Eesnime Vaiki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaiki 56 naisel. Vaiki on populaarsuselt 1087. naisenimi.

Vanim Vaiki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vaiki on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiki vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,83.

Kõige rohkem on eesnimega Vaiki sündinuid oktoobris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiki Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,97.