Nime Vaiki nimepäev on 15. november.

Eesnime Vaiki statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaiki 58 naisel. Vaiki on populaarsuselt 1078. naisenimi.

Vanim Vaiki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vaiki on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiki vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,89.

Kõige rohkem on eesnimega Vaiki sündinuid oktoobris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiki Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,95.