Nime Vaiko nimepäev on 7. august.

Eesnime Vaiko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaiko 114 mehel ja alla viiel naisel. Vaiko on populaarsuselt 637. mehenimi ja 6007. naisenimi.

Vanim Vaiko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Vaiko on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiko vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,20.

Kõige rohkem on eesnimega Vaiko sündinuid veebruaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaiko Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,72.