Nime Vaino nimepäev on 26. juuni.

Eesnime Vaino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaino 64 mehel. Vaino on populaarsuselt 849. mehenimi.

Vanim Vaino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Vaino on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaino vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,91.

Kõige rohkem on eesnimega Vaino sündinuid veebruaris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaino Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.