Nime Vaino nimepäev on 26. juuni.

Eesnime Vaino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vaino 66 mehel. Vaino on populaarsuselt 828. mehenimi.

Vanim Vaino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Vaino on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Vaino vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,26.

Kõige rohkem on eesnimega Vaino sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Vaino Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.