Nime Valdek nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdek statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdek 256 mehel. Valdek on populaarsuselt 422. mehenimi.

Vanim Valdek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valdek on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdek vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,07.

Kõige rohkem on eesnimega Valdek sündinuid septembris, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.