Nime Valdek nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdek statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdek 248 mehel. Valdek on populaarsuselt 428. mehenimi.

Vanim Valdek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valdek on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdek vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,41.

Kõige rohkem on eesnimega Valdek sündinuid septembris, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.