Nime Valdeko nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdeko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdeko 141 mehel. Valdeko on populaarsuselt 578. mehenimi.

Vanim Valdeko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Valdeko on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdeko vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,82.

Kõige rohkem on eesnimega Valdeko sündinuid jaanuaris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdeko Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,99.