Nime Valdo nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdo 406 mehel. Valdo on populaarsuselt 324. mehenimi.

Vanim Valdo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Valdo on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,35.

Kõige rohkem on eesnimega Valdo sündinuid detsembris, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,37.