Nime Valdo nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdo 395 mehel. Valdo on populaarsuselt 330. mehenimi.

Vanim Valdo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Valdo on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,18.

Kõige rohkem on eesnimega Valdo sündinuid detsembris, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,69.