Nime Valdu nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdu 32 mehel. Valdu on populaarsuselt 1188. mehenimi.

Vanim Valdu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Valdu on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Valdu sündinuid juulis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.