Nime Valdu nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdu 36 mehel. Valdu on populaarsuselt 1109. mehenimi.

Vanim Valdu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Valdu on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,04.

Kõige rohkem on eesnimega Valdu sündinuid juunis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.