Nime Valdur nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdur 520 mehel. Valdur on populaarsuselt 278. mehenimi.

Vanim Valdur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Valdur on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdur vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,50.

Kõige rohkem on eesnimega Valdur sündinuid mais, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdur Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,33.