Nime Valdur nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valdur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valdur 499 mehel. Valdur on populaarsuselt 287. mehenimi.

Vanim Valdur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Valdur on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Valdur vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,83.

Kõige rohkem on eesnimega Valdur sündinuid mais, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Valdur Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,34.