Nime Valentin nimepäev on 14. veebruar.

Eesnime Valentin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valentin 937 mehel. Valentin on populaarsuselt 178. mehenimi.

Vanim Valentin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valentin on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Valentin vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,56.

Kõige rohkem on eesnimega Valentin sündinuid augustis, kokku 93.

Kõige populaarsem on eesnimi Valentin Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,87.