Eesnime Valentina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valentina 8403 naisel. Valentina on populaarsuselt 6. naisenimi.

Vanim Valentina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valentina on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Valentina vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 276,21.

Kõige rohkem on eesnimega Valentina sündinuid veebruaris, kokku 843.

Kõige populaarsem on eesnimi Valentina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 193,91.