Nime Valev nimepäev on 15. märts.

Eesnime Valev statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valev 126 mehel. Valev on populaarsuselt 602. mehenimi.

Vanim Valev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Valev on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Valev vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,70.

Kõige rohkem on eesnimega Valev sündinuid juunis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Valev Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,01.