Nime Valev nimepäev on 15. märts.

Eesnime Valev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valev 121 mehel. Valev on populaarsuselt 617. mehenimi.

Vanim Valev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Valev on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Valev vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,48.

Kõige rohkem on eesnimega Valev sündinuid juunis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Valev Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,35.