Nime Valju nimepäev on 14. veebruar.

Eesnime Valju statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valju 21 mehel. Valju on populaarsuselt 1499. mehenimi.

Vanim Valju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Valju on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Valju vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,52.

Kõige rohkem on eesnimega Valju sündinuid juunis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Valju Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,73.