Nime Valle nimepäev on 14. veebruar.

Eesnime Valle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valle 17 mehel ja 8 naisel. Valle on populaarsuselt 1685. mehenimi ja 3246. naisenimi.

Vanim Valle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Valle on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Valle vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,63.

Kõige rohkem on eesnimega Valle sündinuid oktoobris, kokku 5.