Nime Valli nimepäev on 1. mai.

Eesnime Valli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valli 255 naisel. Valli on populaarsuselt 476. naisenimi.

Vanim Valli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Valli on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Valli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,92.

Kõige rohkem on eesnimega Valli sündinuid juunis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Valli Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,80.