Nime Valli nimepäev on 1. mai.

Eesnime Valli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valli 250 naisel. Valli on populaarsuselt 484. naisenimi.

Vanim Valli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Valli on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Valli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,14.

Kõige rohkem on eesnimega Valli sündinuid juunis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Valli Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,61.