Nime Vallo nimepäev on 14. veebruar.

Eesnime Vallo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vallo 425 mehel. Vallo on populaarsuselt 320. mehenimi.

Vanim Vallo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Vallo on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Vallo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,21.

Kõige rohkem on eesnimega Vallo sündinuid märtsis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Vallo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,09.