Nime Vallo nimepäev on 14. veebruar.

Eesnime Vallo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vallo 426 mehel. Vallo on populaarsuselt 314. mehenimi.

Vanim Vallo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Vallo on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Vallo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,93.

Kõige rohkem on eesnimega Vallo sündinuid märtsis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Vallo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,37.