Nime Valmar nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Valmar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valmar 176 mehel. Valmar on populaarsuselt 515. mehenimi.

Vanim Valmar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Valmar on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Valmar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,95.

Kõige rohkem on eesnimega Valmar sündinuid aprillis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Valmar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.