Nime Valter nimepäev on 29. jaanuar.

Eesnime Valter statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valter 522 mehel. Valter on populaarsuselt 281. mehenimi.

Vanim Valter on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valter on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Valter vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,87.

Kõige rohkem on eesnimega Valter sündinuid aprillis, kokku 56.

Kõige populaarsem on eesnimi Valter Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,70.