Nime Valve nimepäev on 26. september.

Eesnime Valve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valve 702 naisel. Valve on populaarsuselt 249. naisenimi.

Vanim Valve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Valve on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Valve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,61.

Kõige rohkem on eesnimega Valve sündinuid veebruaris, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Valve Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,65.