Nime Valvi nimepäev on 26. september.

Eesnime Valvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valvi alla viiel mehel ja 19 naisel. Valvi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 1939. naisenimi.

Vanim Valvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Valvi on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Valvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,09.