Nime Valvi nimepäev on 26. september.

Eesnime Valvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valvi alla viiel mehel ja 21 naisel. Valvi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 1826. naisenimi.

Vanim Valvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Valvi on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Valvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,36.