Nime Valvo nimepäev on 15. märts.

Eesnime Valvo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valvo 20 mehel. Valvo on populaarsuselt 1533. mehenimi.

Vanim Valvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Valvo on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Valvo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,54.