Nime Vambo nimepäev on 22. detsember.

Eesnime Vambo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vambo 31 mehel. Vambo on populaarsuselt 1216. mehenimi.

Vanim Vambo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 30–34.

Vambo on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Vambo vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,18.

Kõige rohkem on eesnimega Vambo sündinuid septembris, kokku 5.