Nime Vambo nimepäev on 22. detsember.

Eesnime Vambo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vambo 32 mehel. Vambo on populaarsuselt 1175. mehenimi.

Vanim Vambo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 25–29.

Vambo on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Vambo vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,06.

Kõige rohkem on eesnimega Vambo sündinuid septembris, kokku 5.