Nime Vambola nimepäev on 22. detsember.

Eesnime Vambola statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vambola 283 mehel. Vambola on populaarsuselt 399. mehenimi.

Vanim Vambola on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Vambola on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Vambola vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,95.

Kõige rohkem on eesnimega Vambola sündinuid juulis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Vambola Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,21.