Nime Vambola nimepäev on 22. detsember.

Eesnime Vambola statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vambola 294 mehel. Vambola on populaarsuselt 390. mehenimi.

Vanim Vambola on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Vambola on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Vambola vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,90.

Kõige rohkem on eesnimega Vambola sündinuid juulis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Vambola Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.