Nime Vanda nimepäev on 24. aprill.

Eesnime Vanda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vanda 78 naisel. Vanda on populaarsuselt 929. naisenimi.

Vanim Vanda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Vanda on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Vanda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Vanda sündinuid jaanuaris, kokku 10.