Nime Vanda nimepäev on 24. aprill.

Eesnime Vanda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vanda 83 naisel. Vanda on populaarsuselt 888. naisenimi.

Vanim Vanda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Vanda on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Vanda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,40.

Kõige rohkem on eesnimega Vanda sündinuid juulis, kokku 10.