Nime Varje nimepäev on 4. detsember.

Eesnime Varje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Varje 250 naisel. Varje on populaarsuselt 490. naisenimi.

Vanim Varje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Varje on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Varje vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,62.

Kõige rohkem on eesnimega Varje sündinuid juulis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Varje Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,04.