Nime Varju nimepäev on 4. detsember.

Eesnime Varju statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Varju alla viiel mehel ja 24 naisel. Varju on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 1692. naisenimi.

Vanim Varju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Varju on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige rohkem on eesnimega Varju sündinuid mais, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Varju Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.