Nime Varju nimepäev on 4. detsember.

Eesnime Varju statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Varju alla viiel mehel ja 25 naisel. Varju on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 1661. naisenimi.

Vanim Varju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Varju on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige rohkem on eesnimega Varju sündinuid mais, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Varju Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,71.