Nime Varmo nimepäev on 10. oktoober.

Eesnime Varmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Varmo 55 mehel. Varmo on populaarsuselt 913. mehenimi.

Vanim Varmo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 15–19.

Varmo on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Varmo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,05.

Kõige rohkem on eesnimega Varmo sündinuid veebruaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Varmo Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,81.