Nime Veera nimepäev on 4. august.

Eesnime Veera statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veera 2167 naisel. Veera on populaarsuselt 74. naisenimi.

Vanim Veera on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Veera on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Veera vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,21.

Kõige rohkem on eesnimega Veera sündinuid septembris, kokku 231.

Kõige populaarsem on eesnimi Veera Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,35.