Nime Veera nimepäev on 4. august.

Eesnime Veera statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veera 2087 naisel. Veera on populaarsuselt 74. naisenimi.

Vanim Veera on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Veera on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Veera vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,10.

Kõige rohkem on eesnimega Veera sündinuid septembris, kokku 224.

Kõige populaarsem on eesnimi Veera Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,35.