Nime Veigo nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veigo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veigo 71 mehel. Veigo on populaarsuselt 815. mehenimi.

Vanim Veigo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Veigo on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Veigo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,52.

Kõige rohkem on eesnimega Veigo sündinuid märtsis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Veigo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,03.