Nime Veigo nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veigo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veigo 71 mehel. Veigo on populaarsuselt 805. mehenimi.

Vanim Veigo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Veigo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Veigo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,49.

Kõige rohkem on eesnimega Veigo sündinuid märtsis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Veigo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,01.