Nime Veiko nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veiko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veiko 1527 mehel. Veiko on populaarsuselt 110. mehenimi.

Vanim Veiko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Veiko on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Veiko vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,54.

Kõige rohkem on eesnimega Veiko sündinuid märtsis, kokku 148.

Kõige populaarsem on eesnimi Veiko Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,90.