Nime Veiko nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veiko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veiko 1535 mehel. Veiko on populaarsuselt 112. mehenimi.

Vanim Veiko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Veiko on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Veiko vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,64.

Kõige rohkem on eesnimega Veiko sündinuid märtsis, kokku 149.

Kõige populaarsem on eesnimi Veiko Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.