Nime Velda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Velda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velda 83 naisel. Velda on populaarsuselt 888. naisenimi.

Vanim Velda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Velda on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Velda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Kõige rohkem on eesnimega Velda sündinuid jaanuaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Velda Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,87.