Nime Velda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Velda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velda 79 naisel. Velda on populaarsuselt 922. naisenimi.

Vanim Velda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Velda on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Velda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Velda sündinuid jaanuaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Velda Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,89.