Nime Veli nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veli 42 mehel. Veli on populaarsuselt 1028. mehenimi.

Vanim Veli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Veli on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige rohkem on eesnimega Veli sündinuid augustis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Veli Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.