Nime Veljo nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Veljo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veljo 449 mehel. Veljo on populaarsuselt 307. mehenimi.

Vanim Veljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Veljo on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Veljo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,57.

Kõige rohkem on eesnimega Veljo sündinuid märtsis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Veljo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,05.