Nime Velli nimepäev on 26. mai.

Eesnime Velli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velli 96 naisel. Velli on populaarsuselt 818. naisenimi.

Vanim Velli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Velli on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Velli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,07.

Kõige rohkem on eesnimega Velli sündinuid jaanuaris, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Velli Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,73.