Nime Velli nimepäev on 26. mai.

Eesnime Velli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velli 92 naisel. Velli on populaarsuselt 840. naisenimi.

Vanim Velli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Velli on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Velli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,07.

Kõige rohkem on eesnimega Velli sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Velli Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,51.