Nime Vello nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Vello statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vello 2113 mehel. Vello on populaarsuselt 81. mehenimi.

Vanim Vello on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vello on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Vello vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 81,62.

Kõige rohkem on eesnimega Vello sündinuid märtsis, kokku 192.

Kõige populaarsem on eesnimi Vello Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,79.