Nime Vello nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Vello statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vello 2219 mehel. Vello on populaarsuselt 78. mehenimi.

Vanim Vello on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vello on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Vello vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 80,55.

Kõige rohkem on eesnimega Vello sündinuid märtsis, kokku 205.

Kõige populaarsem on eesnimi Vello Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,00.