Nime Velve nimepäev on 26. september.

Eesnime Velve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velve 27 naisel. Velve on populaarsuselt 1579. naisenimi.

Vanim Velve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Velve on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Velve vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,73.

Kõige rohkem on eesnimega Velve sündinuid juunis, kokku 6.