Nime Velvo nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Velvo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velvo 28 mehel. Velvo on populaarsuselt 1280. mehenimi.

Vanim Velvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Velvo on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Velvo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,69.