Nime Velvo nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Velvo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Velvo 29 mehel. Velvo on populaarsuselt 1242. mehenimi.

Vanim Velvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Velvo on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Velvo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,54.