Nime Venda nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Venda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Venda 26 mehel. Venda on populaarsuselt 1341. mehenimi.

Vanim Venda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Venda on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Venda vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,75.