Nime Venno nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Venno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Venno 58 mehel. Venno on populaarsuselt 883. mehenimi.

Vanim Venno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Venno on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Venno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,80.

Kõige rohkem on eesnimega Venno sündinuid augustis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Venno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,89.