Nime Venno nimepäev on 9. jaanuar.

Eesnime Venno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Venno 58 mehel. Venno on populaarsuselt 891. mehenimi.

Vanim Venno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Venno on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Venno vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,88.

Kõige rohkem on eesnimega Venno sündinuid augustis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Venno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,91.