Nime Verner nimepäev on 15. aprill.

Eesnime Verner statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Verner 134 mehel. Verner on populaarsuselt 591. mehenimi.

Vanim Verner on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Verner on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Verner vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,74.

Kõige rohkem on eesnimega Verner sündinuid septembris, kokku 18.