Nime Verner nimepäev on 15. aprill.

Eesnime Verner statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Verner 133 mehel. Verner on populaarsuselt 594. mehenimi.

Vanim Verner on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Verner on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Verner vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,44.

Kõige rohkem on eesnimega Verner sündinuid septembris, kokku 18.