Nime Veronika nimepäev on 4. august.

Eesnime Veronika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veronika 2549 naisel. Veronika on populaarsuselt 57. naisenimi.

Vanim Veronika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Veronika on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Veronika vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,14.

Kõige rohkem on eesnimega Veronika sündinuid septembris, kokku 255.

Kõige populaarsem on eesnimi Veronika Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,61.