Nime Veroonika nimepäev on 4. august.

Eesnime Veroonika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Veroonika 91 naisel. Veroonika on populaarsuselt 844. naisenimi.

Vanim Veroonika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Veroonika on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Veroonika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,75.

Kõige rohkem on eesnimega Veroonika sündinuid augustis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Veroonika Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,54.