Nime Vesta nimepäev on 17. oktoober.

Eesnime Vesta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vesta 82 naisel. Vesta on populaarsuselt 899. naisenimi.

Vanim Vesta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vesta on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Vesta vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,18.

Kõige rohkem on eesnimega Vesta sündinuid augustis, kokku 11.