Nime Vesta nimepäev on 17. oktoober.

Eesnime Vesta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vesta 82 naisel. Vesta on populaarsuselt 897. naisenimi.

Vanim Vesta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vesta on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Vesta vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,25.

Kõige rohkem on eesnimega Vesta sündinuid augustis, kokku 11.