Nime Vidrik nimepäev on 5. september.

Eesnime Vidrik statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vidrik 24 mehel. Vidrik on populaarsuselt 1393. mehenimi.

Vanim Vidrik on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Vidrik on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Vidrik vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,60.