Nime Viia nimepäev on 15. mai.

Eesnime Viia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viia 135 naisel. Viia on populaarsuselt 695. naisenimi.

Vanim Viia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Viia on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Viia vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,70.

Kõige rohkem on eesnimega Viia sündinuid aprillis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Viia Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,63.