Nime Viive nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Viive statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viive 910 naisel. Viive on populaarsuselt 210. naisenimi.

Vanim Viive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Viive on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Viive vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,03.

Kõige rohkem on eesnimega Viive sündinuid juulis, kokku 91.

Kõige populaarsem on eesnimi Viive Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.