Nime Viivi nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Viivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viivi 691 naisel. Viivi on populaarsuselt 256. naisenimi.

Vanim Viivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viivi on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Viivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,99.

Kõige rohkem on eesnimega Viivi sündinuid märtsis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Viivi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,25.