Nime Viivi nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Viivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viivi 669 naisel. Viivi on populaarsuselt 262. naisenimi.

Vanim Viivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viivi on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Viivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,65.

Kõige rohkem on eesnimega Viivi sündinuid märtsis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Viivi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,03.